M

10 lỗi tiếng Anh phổ biến qua "Chúng ta không thuộc về nhau"

Thầy Nguyễn Thái Dương nêu 10 nhầm lẫn phổ biến trong tiếng Anh trên nền nhạc "Chúng ta không thuộc về nhau" và "We don't talk anymore".

https://youtu.be/pMhNS7g8WNU

Bình luận

Xem thêm