M

10 lỗi tiếng Anh phổ biến qua 'Chúng ta không thuộc về nhau'

Thầy Nguyễn Thái Dương nêu 10 nhầm lẫn phổ biến trong tiếng Anh trên nền nhạc "Chúng ta không thuộc về nhau" và "We don't talk anymore".

Thái Dương

Bình luận

Xem thêm