M

3 ngân hàng phải tái cơ cấu thuộc địa bàn Hà Nội

Trong số 6 ngân hàng yếu kém đã hoàn tất quá trình thanh tra và xây dựng phương án cơ cấu lại, 3 tổ chức thuộc địa bàn Hà Nội. 

3 ngân hàng phải tái cơ cấu thuộc địa bàn Hà Nội

Trong số 6 ngân hàng yếu kém đã hoàn tất quá trình thanh tra và xây dựng phương án cơ cấu lại, 3 tổ chức thuộc địa bàn Hà Nội. 

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 6 tháng triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, rủi ro hệ thống từng bước được kiểm soát, nguy cơ đổ vỡ hệ thống từng bước được đẩy lùi. Đến nay, ba ngân hàng là Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa đã được hợp nhất và tiếp tục cơ cấu lại dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.

6 ngân hàng yếu kém còn lại đã hoàn tất quá trình thanh tra, kiểm toán toàn diện và xây dựng phương án cơ cấu lại để trình Ngân hàng Nhà nước thông qua. Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai cơ cấu lại 2 ngân hàng và đang xem xét phương án của 4 ngân hàng khác để trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, cho biết thêm, trên địa bàn Hà Nội có 3 ngân hàng phải thực hiện việc tái cơ cấu, củng cố và chấn chính theo phương án các ngân hàng tự thỏa thuận với nhau. Đến nay 2/3 ngân hàng đã hoàn thành cơ bản phương án, được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về mặt nguyên tắc, chuẩn bị chấp thuận chính thức để thực hiện.

Theo Vneconomy

Theo Vneconomy

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh