M

5 lầm tưởng về kiến thức sinh tồn khiến bạn tử vong

Hút nọc độc khi bị rắn cắn, giả chết khi gặp gấu là những lầm tưởng về sinh tồn vô cùng tai hại, có thể khiến bạn tử vong.

Hoàng Thiên - Xuân Lai

Bình luận

Xem thêm