M

6 lần 'vi hành' của Thủ tướng trong năm 2016

Người đứng đầu Chính phủ đã có nhiều hoạt động tiếp xúc với người dân trong năm 2016, nhằm thúc đẩy việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo và hành động.

Nhóm phóng viên

Bình luận

Xem thêm