M

7 điều chưa biết về Tổng lãnh sự Mary Tarnowka

Bà Mary Tarnowka đến Việt Nam từ tháng 6/2016, học tiếng Việt được 9 tháng. Tổng lãnh sự mới của Mỹ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, hiểu biết về lĩnh vực kinh tế.

Cảnh Toàn - Khương Nha - Tú Văn

Bình luận

Xem thêm