Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông

Những tia nắng đầu đông hay chơi trốn, thỉnh thoảng mới ló mặt ra, để chợt thấy mùa đông thật đáng yêu, và cũng thật dịu dàng..

Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông

Những tia nắng đầu đông hay chơi trốn, thỉnh thoảng mới ló mặt ra, để chợt thấy mùa đông thật đáng yêu, và cũng thật dịu dàng..

 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông

Với mưa.

 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông

Tạp hóa cho Hà Thành.

 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông

Sắc mầu phố đông.

 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Sắc màu của mưa.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Quán nhỏ đầu đông.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Quán cóc bên đường.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Mưa mùa đông.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Ấm áp những ngày đông.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Hoa tím.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Hành trang kiếm sống.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Sự lắng đọng của thời gian.
 Ảnh Hà Nội sắc phố mùa đông
Bước nhanh qua cơn mưa.

Theo Kiến Thức

Theo Kiến Thức

Bình luận

Xem tiếp Ảnh & Video