Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ

Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tạp chí danh tiếng Time giới thiệu ảnh chân dung của 20 Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, từ tổng thống đầu tiên là George Washington đến tổng thống thứ 43 là George Walker Bush.

Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ

Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tạp chí danh tiếng Time giới thiệu ảnh chân dung của 20 Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, từ tổng thống đầu tiên là George Washington đến tổng thống thứ 43 là George Walker Bush.

>>Hiểm họa và cơ hội của Obama
>>Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa
>>Những bí ẩn xung quanh dòng họ Kennedy
>>Tổng thống Obama từ chối tham dự APEC tại Nga

 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
George Washington (tại chức từ 30/4/1789 tới 4/3/1797) là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
John Adams (tại chức: 4/3/1797 – 4/3/1801), tổng thống thứ 2.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Thomas Jefferson (tại chức: 4/3/1801 – 3/3/1809), tổng thống thứ 3.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
 Andrew Jackson (tại chức: 4/3/1829 – 4/3/1837), tổng thống thứ 7 của nước Mỹ.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln (tại chức: 4/3/1861 – 15/4/1865)
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Theodore Roosevelt (tại chức: 14/9/1901 – 4/3/1909), tổng thống thứ 26.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Calvin Coolidge (tại chức: 2/8/1923 – 4/3/1929), tổng thống thứ 30.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Herbert Hoover ( tại chức:  4/3/1929 – 4/3/1933), tổng thống thứ 31.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Franklin D. Roosevelt (tại chức: 4/3/1933 – 12/4/1945), tổng thống thứ 32.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Harry Truman (tại chức 12/4/1945 – 20/1/1953), tổng thống thứ 33.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Dwight D. Eisenhower (tại chức: 20/1/1953 – 20/1/1961), tổng thống thứ 34.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
John F. Kennedy (tại chức: 20/1/1961 – 22/11/1963), tổng thống thứ 35.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Lyndon Johnson (tại chức: 22/11/1963 – 20/1/1969), tổng thống thứ 36.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Richard Nixon (tại chức: 20/1/1969 – 9/8/1974), tổng thống thứ 37.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Gerald Ford (tại chức: 9/8/1974 – 20/1/1977), tổng thống thứ 38.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Jimmy Carter (tại chức: 20/1/1977 – 20/1/1981), tổng thống thứ  39.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Ronald Reagan (tại chức: 20/1/1981 – 20/1/1989), tổng thống thứ 40.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
George Herbert Walker Bush (tại chức: 20/1/1989 – 20/1/1993), tổng thống thứ 41.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
Bill Clinton (tại chức: 20/1/1993 – 20/1/2001), tổng thống thứ 42.
 Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ
George Walker Bush (tại chức: 20/1/2001 – 20/1/2009), tổng thống thứ 43.

.

Vì sao Nga quyết bảo vệ Syria?

Vì sao Nga quyết bảo vệ Syria?
 

Năm bí ẩn trong sức mạnh quân sự Trung Quốc

Năm bí ẩn trong sức mạnh quân sự Trung Quốc

Hình ảnh nổi bật thế giới 50 năm trước


Hình ảnh nổi bật thế giới 50 năm trước

Hải quân Việt Nam, Trung Quốc tuần tra chung


Hải quân Việt Nam, Trung Quốc tuần tra chung

Hình ảnh đặc công Việt Nam luyện võ, vượt vách cao, hào sâu

Hình ảnh đặc công Việt Nam luyện võ, vượt vách cao, hào sâu

Hợp tác năng lượng bao trùm chuyến thăm Trung Quốc của Putin


Hợp tác năng lượng bao trùm chuyến thăm TQ  của Putin

Bình An

Theo Infonet.vn

.

Theo Infonet.vn

Bình luận

Xem tiếp Ảnh & Video