Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Điểm chuẩn vào HV Báo chí tuyên truyền

Năm nay, điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền dao động từ 16,5-23 điểm.

Chiều 9/8, học viện Báo chí và tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn chính thức.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là báo truyền hình với 23 điểm (khối C), tăng 0,5 điểm so với năm ngoái. Ngành Triết học Mác - Lênin có điểm chuẩn thấp nhất trường (16,5 khối C, D1) cũng tăng 1,5 điểm so với năm 2012.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn vào HV Báo chí tuyên truyền

Điểm chuẩn vào HV Báo chí tuyên truyền

 

 

An Hoàng

Bình luận

Xem tiếp Giáo dục