Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Những nương chè, cà phê xanh tốt nay nhường chỗ cho khai thác bô-xít. Với giá bán hiện nay là 340 USD/tấn, 6 tấn bô-xít mới bằng 1 tấn cà phê.

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên
Nước trong hồ chứa bùn đỏ

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai
Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Một góc nhà máy Tân Rai

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Chất thải từ nhà máy bô-xít Tân Rai ra hồ chứa

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây NguyênToàn cảnh một hồ chứa bùn đỏHình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Ống dẫn chất thải bùn đỏ từ việc rửa quặng bô-xít tại công trường khai thác ra hồ chứa.Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Đường dẫn chất chất thải bùn đỏ

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

 Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa

Theo Kiến Thức

Theo Kiến Thức

Bình luận

Xem tiếp Thời sự