Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

Giật mình với những biển số xe siêu độc, siêu đẹp và siêu mờ ám ở Việt Nam.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

Giật mình với những biển số xe siêu độc, siêu đẹp và siêu mờ ám ở Việt Nam.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

Biển số xe hay biển số nhà.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Phép cộng độc đáo trên biển số.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số 0000?

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển nào đúng?

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Xe tàn tạ, biển siêu đẹp.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số đẹp dành cho xe đạp.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển... thông báo tìm biển.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số tự chế.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số xe hay biển số người?

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Không đèo con gái!

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số bằng giấy.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển không có số, toàn lời khuyên.

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Biển số sinh đôi?

Những biển số xe 'độc nhất' Việt Nam

 Lại thêm một biển số giấy.

 

Theo Đất Việt

 

Theo Đất Việt

Bình luận

Xem tiếp Ảnh & Video