Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Với những anh chàng lười hết cỡ thế này thì chỉ còn nước cười xòa chứ làm sao?

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Với những anh chàng lười hết cỡ thế này thì chỉ còn nước cười xòa chứ làm sao?

 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Cố định cho khách còn nhớ đến.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Giấc ngủ bình yên.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Không biết nấu thành cơm rồi có còn nứt không?
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Một lần mấy phút?
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Đỡ phải cầm tay.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Có cơn mưa đến buồn ngủ quá.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Không chỉ những chú cún biết giữ nhà đâu nhé.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Quần áo giặt chưa khô nên đành quấn chăn vậy.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Viết 2 vần cho chắc.
 Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
 Ra bằng niềm tin.

Theo 24h

Theo 24h

Bình luận

Xem tiếp Cười