Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam

Tình yêu trong quả chuông, hớt tóc tươi trẻ, xe ôm đặc biệt... cùng giải trí với những hình ảnh "độc" chỉ có ở Việt Nam.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam

Tình yêu trong quả chuông, hớt tóc tươi trẻ, xe ôm đặc biệt... cùng giải trí với những hình ảnh "độc" chỉ có ở Việt Nam.

 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
Đám cưới mùa ngập nước.

 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
Cẩn thận điện giật.

 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Mát-xa bằng mồm?
 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
  Hớt tóc tươi trẻ.
 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
Chơi chữ: Xe ôm - xô em.
 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Xe ôm đi mây về gió.
 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Nhà nghĩ?

 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Tiết kiệm diện tích.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Chỉ đường rõ ràng.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Đánh đu giữa đường.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Khóa đắt hơn nồi.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Ai dũng cảm mới được qua cầu này.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
Phở thất truyền?
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Tình yêu trong quả chuông.
Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
 Giữ xe tùy tâm.
 Những hình ảnh ngộ nghĩnh chỉ có ở Việt Nam
Xe cưới đặc biệt.

 Theo Báo Đất Việt

 Theo Báo Đất Việt

Bình luận

Xem tiếp Thời sự