Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Striker Run

Dùng các phím mũi tên để thực hiện động tác kỹ thuật vượt qua đối thủ, trước khi dùng phím cách sút bóng

Striker Run

Dùng các phím mũi tên để thực hiện động tác kỹ thuật vượt qua đối thủ, trước khi dùng phím cách sút bóng

 

 

 

Bình luận

Xem tiếp Công nghệ