Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên

Trước khi bị bãi miễn mọi chức vụ, Phó nguyên soái, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Lao động, Tổng Tham mưu Trưởng Ri Young-ho chỉ huy 1,2 triệu quân, nắm trong tay quyền lực vô cùng to lớn.

Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên

Trước khi bị bãi miễn mọi chức vụ, Phó nguyên soái, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Lao động, Tổng Tham mưu Trưởng Ri Young-ho chỉ huy 1,2 triệu quân, nắm trong tay quyền lực vô cùng to lớn.

>>Triều Tiên có tân Tổng Tham mưu Trưởng|
>>Kim Jong Un hoàn tất việc nắm giữ quyền lực

Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
Ông Ri Young-ho (thứ 2 từ phải sang) đứng giữa Chủ tịch Kim Jong-il (phải) và con trai Kim Jong-un trong một lễ duyệt binh.
Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
Ông thường xuất hiện tại những vị trí trang trọng nhất, giữa cố Chủ tịch Kim Jong-il (trái) và ông Kim Jong-un...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
... tháp tùng tân lãnh đạo Triều Tiên úy lạo các đơn vị quân đội...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
 ... tiếp Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng (trái)...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên

... tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên tiếp phái đoàn Trung Quốc...

Ông Ri Young-ho đứng ngoài cùng bên phải.

 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
... tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Mạnh Kiến Trụ (trái)...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
 ... bên cạnh tân lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ tang cố Chủ tịch Kim Jong-il...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
 ... cùng ông Kim Jong-un và các lãnh đạo, tướng lĩnh cao cấp nhất Triều Tiên tiễn đưa cố Chủ tịch Kim Jong-il...
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
... bên cạnh nhà lãnh đạo tối cao.
 Thuở vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên
 Ông Ri Young-ho đứng thứ 2 từ trái sang.

Theo Giáo Dục Việt Nam

Theo Giáo Dục Việt Nam

Bình luận

Xem tiếp Ảnh & Video