Zing News - Tri thức trực tuyến

M

VIDEO V-POP

Xem lại phần biểu diễn của Khánh Bình trong Người bí ẩn.

Khánh Bình khiến Hoài Linh nổi da gà khi hát Đừng nói xa nhau.

Xem thêm nội dung bài

;
Xem lại phần biểu diễn của Khánh Bình trong Người bí ẩn.

Bình luận