M

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Sau 21 loạt đại bác, lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã diễn ra đầy trang trọng tại quảng trường Ba Đình.

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Sau 21 loạt đại bác, lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã diễn ra đầy trang trọng tại quảng trường Ba Đình.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Trực thăng mang cờ Tổ quốc và hình ảnh nghìn năm Thăng Long mở màn cho lễ diễu binh.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Tiến bước dưới hồng kì.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Đoàn quân nhạc - nghi lễ.

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Lực lượng hải quân.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Binh chủng thông tin liên lạc.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Lực lượng đặc công.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Bộ binh.

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Lực lượng cảnh sát biển.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Bộ đội biên phòng.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Lực lượng cảnh sát giao thông.

Hào khí nghìn năm Thăng Long qua lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Lực lượng cảnh sát cơ động.

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Khối nam dân quân tự vệ.

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Ấn tượng lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

Các tiết mục ca múa nhạc.

Nhóm Phóng Viên

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo BĐVN

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự