M

Ấn tượng về cuộc đối thoại Thủ tướng với doanh nghiệp

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh sau một năm nhiệm kỳ của Chính phủ mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là bước tiến mới, tập trung hơn, công nghệ tốt hơn.

Zing.vn

Bình luận

Xem thêm