M

Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ

Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tạp chí danh tiếng Time giới thiệu ảnh chân dung của 20 Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, từ tổng thống đầu tiên là George Washington đến tổng thống thứ 43 là George Walker Bush.

Ảnh chân dung 20 đời Tổng thống Mỹ

Trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tạp chí danh tiếng Time giới thiệu ảnh chân dung của 20 Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, từ tổng thống đầu tiên là George Washington đến tổng thống thứ 43 là George Walker Bush.

>>Hiểm họa và cơ hội của Obama
>>Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa
>>Những bí ẩn xung quanh dòng họ Kennedy
>>Tổng thống Obama từ chối tham dự APEC tại Nga

 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 1
George Washington (tại chức từ 30/4/1789 tới 4/3/1797) là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 2
John Adams (tại chức: 4/3/1797 – 4/3/1801), tổng thống thứ 2.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 3
Thomas Jefferson (tại chức: 4/3/1801 – 3/3/1809), tổng thống thứ 3.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 4
 Andrew Jackson (tại chức: 4/3/1829 – 4/3/1837), tổng thống thứ 7 của nước Mỹ.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 5
Tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln (tại chức: 4/3/1861 – 15/4/1865)
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 6
Theodore Roosevelt (tại chức: 14/9/1901 – 4/3/1909), tổng thống thứ 26.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 7
Calvin Coolidge (tại chức: 2/8/1923 – 4/3/1929), tổng thống thứ 30.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 8
Herbert Hoover ( tại chức:  4/3/1929 – 4/3/1933), tổng thống thứ 31.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 9
Franklin D. Roosevelt (tại chức: 4/3/1933 – 12/4/1945), tổng thống thứ 32.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 10
Harry Truman (tại chức 12/4/1945 – 20/1/1953), tổng thống thứ 33.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 11
Dwight D. Eisenhower (tại chức: 20/1/1953 – 20/1/1961), tổng thống thứ 34.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 12
John F. Kennedy (tại chức: 20/1/1961 – 22/11/1963), tổng thống thứ 35.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 13
Lyndon Johnson (tại chức: 22/11/1963 – 20/1/1969), tổng thống thứ 36.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 14
Richard Nixon (tại chức: 20/1/1969 – 9/8/1974), tổng thống thứ 37.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 15
Gerald Ford (tại chức: 9/8/1974 – 20/1/1977), tổng thống thứ 38.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 16
Jimmy Carter (tại chức: 20/1/1977 – 20/1/1981), tổng thống thứ  39.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 17
Ronald Reagan (tại chức: 20/1/1981 – 20/1/1989), tổng thống thứ 40.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 18
George Herbert Walker Bush (tại chức: 20/1/1989 – 20/1/1993), tổng thống thứ 41.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 19
Bill Clinton (tại chức: 20/1/1993 – 20/1/2001), tổng thống thứ 42.
 Anh chan dung 20 doi Tong thong My hinh anh 20
George Walker Bush (tại chức: 20/1/2001 – 20/1/2009), tổng thống thứ 43.

.

Vì sao Nga quyết bảo vệ Syria?

Vì sao Nga quyết bảo vệ Syria?
 

Năm bí ẩn trong sức mạnh quân sự Trung Quốc

Năm bí ẩn trong sức mạnh quân sự Trung Quốc

Hình ảnh nổi bật thế giới 50 năm trước


Hình ảnh nổi bật thế giới 50 năm trước

Hải quân Việt Nam, Trung Quốc tuần tra chung


Hải quân Việt Nam, Trung Quốc tuần tra chung

Hình ảnh đặc công Việt Nam luyện võ, vượt vách cao, hào sâu

Hình ảnh đặc công Việt Nam luyện võ, vượt vách cao, hào sâu

Hợp tác năng lượng bao trùm chuyến thăm Trung Quốc của Putin


Hợp tác năng lượng bao trùm chuyến thăm TQ  của Putin

Bình An

Theo Infonet.vn

.

Theo Infonet.vn

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới