M

Anh Nguyễn Quang Thạch chia sẻ về những dự định trong thời gian tới

Anh Nguyễn Quang Thạch là người dành 20 năm để theo đuổi dự án "Sách hóa nông thôn".

Quang Đức

Bình luận

Xem thêm