M

Áp lực thay đổi giáo dục bởi công nghệ 4.0

Trí tuệ nhân tạo hay những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu lao động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang gây ra những sức ép lớn cho ngành giáo dục hiện nay.

Vũ Loan

VTV

Bình luận

Xem thêm