M

Bài tập cải thiện tư thế trong một phút của người Nhật

Chỉ với một phút mỗi ngày, bài tập đơn giản này sẽ giúp bạn cải thiện tư thế, giảm đau lưng trong vòng 2 tuần.

Phương Mai

Theo Bright Side

Bình luận

Xem thêm