M

Bản beat Tha thu của Sơn Beat

Từ đoạn trả lời phỏng vấn và cách phát âm từ Tattoo của Sơn Tùng MTP, Bùi Sơn đã chế nên bản beat làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Video: Bùi Sơn

Bình luận

Xem thêm