M

Bản dựng iPhone 8 với màn hình không viền

iPhone 8 có thể ra mắt vào mùa thu năm nay, giá bán cao hơn so với phiên bản 7s hay 7s Plus.

Đức Nam

World Review

Bình luận

Xem thêm