M

Bão Matthew càn quét Haiti

Bão Matthew quét qua Haiti để lại nhiều thiệt hại trên diện rộng và đang tiếp tục đổ bộ vào Cuba và Mỹ.

Mai Anh (Video: AFP)

Bình luận

Xem thêm