M

Bé 3 tuổi đối đáp tiếng Anh với người nước ngoài

Lần đầu tiên gặp người nước ngoài, Phạm Mina dù mới 3 tuổi đã có thể đối đáp giao tiếp bằng tiếng Anh ngay tại nhà. Bé còn thạo một số ngoại ngữ khác nhờ mẹ biết cách dạy.

NVCC

Bình luận

Xem thêm