M

Bẻ cong, tra tấn iPhone 7 với dao

iPhone 7 phản ứng tốt trước những thử nghiệm cơ bản. Tuy nhiên, nó dính nghi vẫn không sử dụng vật liệu sapphire trên mặt kính camera và nút Home.

Đức Nam

JerryRigEverything

Bình luận

Xem thêm