M

Binh sĩ Mỹ huấn luyện bằng kính thực tế ảo

Kính thực tế ảo có thể mô phỏng nhiều điều kiện địa lý khác nhau giúp quá trình huấn luyện trở nên bài bản và kỹ lưỡng hơn.

Quốc Việt

NewUVegas

Bình luận

Xem thêm