M

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư chưa làm hài lòng đại biểu

Lần đầu đăng đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận nhiều câu hỏi của về đầu tư công, hiệu quả sử dụng vốn, thu hút vốn FDI... nhưng phần giải đáp chưa đạt kỳ vọng của các đại biểu.

Hoàng Hiệp - Hiếu Công

Bình luận

Xem thêm