M

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư trả lời chất vấn

46 đại biểu chờ tiếp tục chất vấn trưởng ngành kế hoạch đầu tư trong lần đầu tiên ông đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội.

Bình luận

Xem thêm