M

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về công trình 18 tầng không phép của FLC

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định FLC Garden City là công trình không phép. Quan điểm của Thủ tướng là phải xử lý nếu không đúng quy định.

Hiếu Công

Bình luận

Xem thêm