M

Brielle 'đọc vanh vách' các nguyên tố hóa học

Cô bé người Mỹ trở nên nổi tiếng nhờ trí nhớ siêu phàm của mình.

Bình luận

Xem thêm