M

Các đại sứ EU hào hứng trải nghiệm đi xe buýt tại Hà Nội

Trưởng phái đoàn EU tại VN Bruno Angelet và các đại sứ châu Âu vui vẻ trò chuyện, làm quen với những người dân Việt qua trải nghiệm thú vị nhân tuần lễ ngoại giao môi trường EU.

Trà My.

Video: Phái đoàn EU tại Việt Nam

Bình luận

Xem thêm