M

Các hóa chất trong thuốc lá độc hại như thế nào?

Ngoài nicotine, một điếu thuốc lá còn chứa rất nhiều hóa chất độc hại như asen, butan, amoniac hay toluen... ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, đặc biệt gây ung thư.

Phương Mai

Theo Bright Side

Bình luận

Xem thêm