M

Cảm nhận của thai nhi trong bụng mẹ

Bạn có thể cảm nhận được những cử động của thai nhi, nhưng không biết rằng bé cũng có những cảm nhận về thế giới bên ngoài.

Phương Mai

Theo Bright Side

Bình luận

Xem thêm