M

Cận cảnh bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá

150 bức ảnh, 25 pano bài viết dẫn dắt và 15 tủ kính với khoảng 150 hiện vật đang được trưng bày tại "bảo tàng cấp làng" do nhân dân Lai Xá tự đóng góp.

Việt Hùng

Bình luận

Xem thêm