M

Cận cảnh quá trình nhổ răng khôn

Răng khôn mọc sâu bên trong miệng, vì vậy quá trình nhổ bỏ chiếc răng này đòi hỏi nhiều công đoạn cẩn thận, chi tiết.

Phương Mai

Theo Smart Is The New Sexy

Bình luận

Xem thêm