M

Cảnh núi lửa phun trào tại Guatemala

Các nhà khoa học từ Đại học Cambridge đã quay được cảnh núi lửa phun trào tuyệt đẹp ở Guatemala nhờ các thiết bị drone

Đại Việt

Youtube

Bình luận

Xem thêm