M

Câu hỏi quyết định cục diện cuộc thi tháng Olympia

Xuất sắc ghi điểm số cuối cùng trong câu hỏi quyết định, Phan Thị Hà Phương trở thành nhà vô địch của cuộc thi tháng một, quý IV, "Đường lên đỉnh Olympia" 2017.

Bình luận

Xem thêm