M

Video cầu đáy kính trên đỉnh Lang Nha

Trung Quốc vừa khai trương cây cầu bằng kính trong suốt dẫn lên đỉnh núi Lang Nha ở miền Bắc nước này, dành cho những người không sợ độ cao.

An Ngọc

Theo People's Daily

Bình luận

Xem thêm