M

Chạm trán các sumurai

Công viên văn hóa Edo Wonderland (Nhật Bản), tên cũ là Nikko Edomura, từng là nơi các samurai sinh sống và làm việc thời xưa.

Hằng Nguyễn

Bình luận

Xem thêm