M

Chàng trai khuyết tật vẽ tranh gạo.

Những bức tranh độc đáo, đầy tính nghệ thuật của anh Cao Văn Tuân (ở Thanh Hóa) được nhiều người thích thú.

Nguyễn Dương

Bình luận

Xem thêm