M

Chánh Văn phòng UBND Hà Nội nói về quy hoạch đô thị 2 bờ sông Hồng

Đến ngày 21/3, UBND Hà Nội chưa đồng ý cho đơn vị tư vấn nước ngoài nào tư vấn quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng.

Quang Anh

Bình luận

Xem thêm