M

Cháy lớn tiệm sơn xe ở trung tâm Sài Gòn

Tiệm sơn xe tại số 4 Lương Hữu Khánh (quận 1) bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Trương Khởi

người dân

Bình luận

Xem thêm