M

Chạy thử WannaCry trên máy tính

Một người dùng chạy thử WannaCry để máy tính lây nhiễm, màn hình hiện ra thông tin họ phải mua để lấy lại dữ liệu.

Video: Minh Le

Bình luận

Xem thêm