M

Chi tiết chiếc McLaren F1 HDF cực hiếm

Trong số 106 chiếc McLaren F1 được sản xuất trên toàn thế giới, chỉ hai chiếc được trang bị gói khí động học HDF.

Thạch Lam

Bình luận

Xem thêm