M

Chi tiết Yamaha Star Venture 2018 giá từ 25.000 USD

Mẫu xe đường trường Yamaha Star Venture 2018 hỗ trợ nhiều công nghệ và sẽ cạnh tranh với Honda Gold Wing.

Hoàng Duy

Bình luận

Xem thêm