M

Chi tiêu thế nào với 92 tỷ đồng trúng xổ số?

Chủ nhân giải thưởng 92 tỷ đồng có thể dùng tiền mời cả tỉnh Trà Vinh ăn phở 3 ngày, hoặc không cần làm gì, gửi tiền ngân hàng nhận lãi gần nửa tỷ mỗi tháng.

Phượng Nguyễn - Khắc Thắng

Bình luận

Xem thêm