M

Chiến đấu cơ hiện đại nhất Philippines trổ tài nhào lộn

Máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ FA-50 là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Philippines.

Quốc Việt

Youtube/Adam Gimenez

Bình luận

Xem thêm