M

Chọi gà ở Cuba

Chọi gà là trò tiêu khiển được người dân các nước vùng Caribbe yêu thích và đang ngày càng phổ biến ở Cuba.

Tuyết Mai

Reuters

Bình luận

Xem thêm