M

Chủ quán người Việt ép lương đồng hương tại Australia

Phóng viên đài SBS Vietnamese, mang theo camera bí mật, đến xin việc tại quán ăn người Việt tại Australia và phát hiện tình trạng trả lương như bóc lột tại đây.

Trinh Nguyen - Olivia Nguyen/SBS Vietnamese

Bình luận

Xem thêm